Rolfterapie - Struktuální integrace - Fasciální cvičení

Svaly a fascie, které jsou správně stimulovány dokáží udržet šlachosvalové řetězce ve správném funkčním nastavení a pohyb se stává lehkým a přirozeným. 

Smyslem Struktuální integrace je přivést tělo do přirozené rovnováhy v souladu s gravitačním polem země.

Základem Strukturální integrace je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje – gravitačního pole. Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek. Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí – musí se přizpůsobit – směrem dolů působící síle gravitace. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory v měkkých tkáních. Postupem času dojde k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti – je to začarovaný kruh.

 Název Rolfterapie (Rolfing) dala zakladatelka metody Ida Rolf. 

Vědomým fasciálním cvičením sestaveným na míru získáte to nejlepší z poznatků o fasciích a o fungování těla. Získejte to nejlepší pro své tělo.

                      Jak vypadá osobní konzultace:

V současné době již neprovádím pouze manuální terapii, protože fascie mají velkou schopnost vracet se do původního stavu, hlavně pokud člověk necvičí a neudržuje její pružnost. Raději věnuji čas důkladně naučit klienta pohybům, které mu pomohou navrátit fasciím trvalou pružnost. Je opravdu důležité si procítit vlastní tkáně a naučit se novým pohybovým vzorům. Jak správně dýchat, sedět, chodit, ale hlavně vnímat.   

Každá konzultace trvá 1 hodinu. Provedu diagnostiku těla, postoje a chůze. Pak začneme se cvičením. Cena je 1000 Kč.

Další konzultace (1 hodina) probíhá za 1 - 2 týdny, kdy se pokračuje v započatém procesu dalšími cviky.  Počet kontrolních sezení se liší podle potíží klienta.                                   

 

Pokud jste již rozhodnuti absolvovat individuální terapii, můžete zaplatit objednávku přes online platbu nebo na místě osobně.

Objednávka na individuální konzultaci: