Rolfterapie - Struktuální integrace - Fasciální cvičení

Svaly a fascie, které jsou správně stimulovány dokáží udržet šlachosvalové řetězce ve správném funkčním nastavení a pohyb se stává lehkým a přirozeným. 

Smyslem Struktuální integrace je přivést tělo do přirozené rovnováhy v souladu s gravitačním polem země.

Základem Strukturální integrace je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje – gravitačního pole. Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek. Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí – musí se přizpůsobit – směrem dolů působící síle gravitace. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory v měkkých tkáních. Postupem času dojde k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti – je to začarovaný kruh.

 Název Rolfterapie (Rolfing) dala zakladatelka metody Ida Rolf. 

Vědomým fasciálním cvičením sestaveným na míru získáte to nejlepší z poznatků o fasciích a o fungování těla. Získejte to nejlepší pro své tělo.

                      Jak vypadá osobní konzultace:

V současné době již neprovádím manuální terapii, protože fascie mají velkou schopnost vracet se do původního stavu, hlavně pokud člověk necvičí a neudržuje její pružnost. Raději věnuji čas důkladně naučit klienta pohybům, které mu pomohou navrátit fasciím trvalou pružnost. Je opravdu důležité si procítit vlastní tkáně a naučit se novým pohybovým vzorům. Jak správně dýchat, sedět, chodit, ale hlavně vnímat.   

První konzultace je o zmapování životního stylu - pohybové stereotypy (postoj, chůze, sezení), pracovní prostředí, stravovací návyky, emoční stav. Dostanete první sérii cvičení.

Cena je 1000 Kč v délce 1 hod. Každých započatých 30 min - 500 Kč (+ cestovné podle km).                        Při prvním setkání počítejte raději s časovým rozpětím 2 hod. Setkání probíhají u klienta doma. Všechna další sezení jsou v délce 1 hodiny.

Další konzultace probíhá za 2 - 4 týdny, kdy se pokračuje v započatém procesu dalšími cviky. Více se sousředíme na práci s tělem, na fascie, dech, pomalé pohyby a také hlas. Hlas je důležitou součástí celého těla a dokáže velmi rychle rozpouštět bolestívé bloky. 

                                 

 

Pokud jste již rozhodnuti absolvovat individuální terapii zavolejte na tel. 603 711 754